Home » Köra bil med husvagn » Svänga med husvagn

Svänga med husvagn

Högre, bredare – men man får heller inte glömma att det är ett släpfordon på två hjul man har bakom bilen. Speciellt försiktighet krävs när man skall svänga runt hörn, för då uppträder husvagnen på ett sätt som är helt obekant för en ovan förare. När bilens ratt t ex vrids åt höger och bilen börjar svänga, då svänger husvagnens främre del åt vänster en smula innan den följer bilens väg. Och när detta händer, ja, då svängs vagnens bakdel ut något åt vänster innan den följer efter i svängen. Står ekipaget parkerat tätt intill en vägg eller nära ett annat fordon gäller det därför att vara mycket försiktig när man skall iväg. Så rak kurs som möjligt är nödvändigt tills utrymmet medger en sväng. Man måste också komma ihåg att husvagnshjulen inte slaviskt följer bilhjulen – vid svängar gör det inre vagnshjulet en mindre svängradie än bilens motsvarande bakhjul. Ta därför ut snäva svängar ordentligt, så att inte det inre vagnshjulet hamnar på trottoaren, mot lyktstolpen, törnar emot huset eller vad det nu kan vara fråga om.

Denna skillnad i svängradie kan ställa till problem när man skall in genom trånga portgångar eller grindhål från en smal väg eller gata. Ibland går det helt enkelt inte att klara av manövern direkt, hur körskicklig föraren än är. Då blir man tvungen att dela upp inkörningen i två eller flera etapper. En metod är att köra dragbilen förbi den plats där man skulle ha börjat svänga om man inte haft släp, och därefter vrida ratten kraftigt så att bilens framdel nästan snuddar vid den bortre begränsningen, grindstolpen, porthörnet eller vad det är. Lägger man därefter om ratten kraftigt åt andra hållet och backar blir vinkeln mellan bil och vagn snävare, och sedan kan en ny återsväng ”åt rätt håll” få ekipaget in genom hålet.

Är svängen för snäv även för en sådan manöver återstår bara att koppla loss och placera vagnen i läge för hand. Stanna så nära porten att bilen ensam kan svängas, och koppla ifrån husvagnen. Kör in bilen genom porten och stanna när dragkulan är ungefär en meter in. Rulla fram vagnen för hand tills hjulen är i jämnhöjd med den främre grindstolpen eller motsvarande, blockera in-nerhjulet med en sten eller liknande och sväng därefter vagnen med det låsta hjulet som svängpunkt. Då får man vagnen i rak kurs och kan sedan rulla den framåt för att åter koppla den till bilen för vidare färd genom porten.