Home » Vinterförvaring av husvagn

Vinterförvaring av husvagn

Enkelt skulle man kunna säga: bästa sättet att hålla husvagnen i trim är att använda den året runt och inte använda vinterförvaring. Men eftersom det bara är husvagnar i yrkestrafik som rullar under huvuddelen av den kalla årstiden är detta inte aktuellt för de flesta husvagnsägare. Nästan alla fritidsvagnar ställs upp för långtidsförvaring någon gång i september-oktober, eventuellt används de under februarilovet och/eller påsklovet. De flesta husvagnar tas i bruk på allvar först under april eller maj. I många fall blir det fråga om en långtidsförvaring på ett halvår eller ibland längre. Denna stillastående period under årets kallare tid kan åstadkomma stora skador, sätta igång en rad nedbrytningsprocesser och göra ett landsvägsvrak av en från början fin husvagn – om man inte förbereder den på vad som skall komma.

Vet man inte på förhand var vagnen skall ställas upp gör man klokt i att inleda vinterförberedelserna redan när vagnen köps. Fråga försäljaren om han har några tips, lyssna med grannar och goda vänner. Av naturliga skäl är någon form av inomhusförvaring att föredra, t ex en gammal lada, men för det mesta återstår bara att ställa upp husvagnen utomhus.

Efter att platsen ordnats är det dags att förbereda vagnen. Låt oss ta det i två etapper: vad man gör innan man far iväg till uppställningen, och vad som bör ske innan vagnen slutgiltigt lämnas. Börja med en storengöring! Töm alla utrymmen på sådant som kan förstöras. Alla vet hur en ost ser ut hemma efter ett par veckor då kan man tänka sig hur den upplevs efter ett halvår i ett husvagnskylskåp! För att inte tala om den fina limpan man köpte på hemresan förra sommaren och sedan glömde kvar i ett skåp – den får en härligt grön lyster på några månader! Man bör också plocka bort allt som är av stöldbegärlig karaktär: TV-apparat, eventuell stereoanläggning, lösa radioapparater, gasolflaska med ventil. Och sedan är det dags för dammsugare, hink och trasor. Försök avlägsna alla smulor och små matrester som fastnat i kylskåp och övriga skåp. Under den tidiga hösten kan skräpet annars dra till sig ohyra och när vintern väl kommit är det just sådan mat råttor och sorkar söker.

Alla former av vatten måste givetvis avlägsnas från vagnen – tyvärr är det många som glömmer detta och återfinner issprängda dunkar på vårkanten. Vattnet i värmesystemet utgör ett undantag. Här behövs en annan kontroll: se till att glykolmängden är tillräcklig och fyll på om så behövs. När dricksvattnet runnit ut och avloppsslangarna är tomma bör man täppa till dem vid utloppen (ofta finns en avstängningskran). Annars riskerar man att tvestjärtar gör avloppssystemet till ett angenämt vinterhem.

Var vagnens mjuka detaljer skall förvaras blir en fråga från fall till fall. Visst kan de lämnas kvar på plats, men utan tvekan mår de bäst av en uppvärmd vinterförvaring hemma om plats finns. Samma sak gäller förtältet – låt det torka ordentligt och lämna det sedan kvar hemma i lägenheten eller villan.

När vagnen är tömd på allt som kan förstöras far man sedan iväg till uppställningsplatsen. Placera vagnen så plant som möjligt och veva därefter ned samtliga stödben. Bäst är att palla upp vagnen på klossar och därefter ta av hjulen, men många upplever det som en smula arbetsamt. Dagens moderna radialdäck far definitivt inte väl av lång tids stillastående utan blir ”tillplattade”, vilket åstadkommer obalans vid kommande körningar. Att ta av hjulen hindrar dessutom eventuella vagntjuvar att stjäla husvagnen. Om hjulen får sitta kvar bör man dels tänka på att dels lasta av dem så mycket som möjligt, dels om möjligt se till vagnen någon gång per månad och då rulla den en bit fram och tillbaka. Varje gång vagnen lämnas skall stödhjulet vara upphissat – det är inget långtidsstöd – Handbromsen skall ej vara åtdragen , då kan bromsbackarna låsa sig.

När vintern kommer brukar temperaturen växla. Ena dagen kan det vara fuktig väderlek och fem grader varmt, nästa dag kanske det snöar och dagen därpå kan det vara sol och tio graders kyla. Husvagnen måste vara förberedd på dessa växlingar och sas kunna följa med. I ett uppvärmt inomhusutrymme behövs givetvis ingen sådan eftertanke, men för alla vagnar som är uppställda i dragiga lador eller på utomhusplatser gäller att ventilationen måste fungera – då far inte vagnarna särskilt illa av temperaturomslagen. Inne i vagnen lämnas lådorna utdragna, skåpsdörrar och luckor öppna, kylskåpsdörren på glänt. Då är risken liten för kondens och fuktskador. Av samma orsak bör man se till att ventilatorerna på taket hålls fria från snö så långt det är möjligt så att luften kan komma in. Efter varje större snöfall bör därför vagnen undersökas, dels för att befrias från snömängden på taket, dels för att få bort eventuell is från ventilerna.

Vi har tidigare påpekat att lågt placerade ventiler inte får sättas igen med tanke på risken för utebliven ventilation. Detta gäller inte under vinterförvaring! Täpp förventilationsöppningarna, stäng till den öppna gasolledningen. Det märkliga är nämligen att råttor och smådjur tycks älska husvagnar, både för födans skull och för att få material till sina bon. Det finns sorglustiga historier om smådjur som ätit av den isolerande cellplasten, som grävt gångar inne i väggarna, och som i vissa fall t o m gnagt sig genom metallnät.

En del husvagnsägare ägnar mycket arbete åt att täcka hela vagnen med t ex en stor presenning. Ett enkelt råd lyder: låt bli! Dels kan det uppstå kondens, dels skaver den mot lackeringen när vinden blåser. Den enda delen av vagnen som bör täckas är dragbommens främre del med stödhjul och handbroms.

Efter dessa förbereddelser kan vi lugnt lämna vagnen för några månader och se fram mot kommande vinterturer och en ny skön sommar.