Home » Vardia husvagnsförsäkring

Vardia husvagnsförsäkring

Varida husvagnsförsäkringVardia är ett norskt försäkringsbolag som grundades 2009 och sedan mitten av 2010-talet är de verksamma i Sverige. De erbjuder ett varierat utbud av försäkringar men här kommer vi enbart att titta på deras husvagnsförsäkringar. För den som väljer att teckna en husvagnsförsäkring från Vardia finns två försäkringstyper att välja mellan: hel- och halvförsäkring. Deras upplägg innebär att försäkringarna erbjuder samma skydd med skillnaden att helförsäkringen tillför vagnskadeförsäkring.

Allmänt

Deras försäkringar gäller för husvagnar som ägs av privatpersoner där ägare och försäkringstagare är samma person. Försäkringarnas löptid är vanligtvis ett år och förnyas genom att betalning erläggs. Premien bestäms individuellt och blir olika beroende på försäkringstagarens ålder, hemort och förvaringssätt för husvagnen. Vid eventuell ersättning gör Vardia avdrag på värdet utifrån husvagnen och utrustningens ålder och slitage.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen utgör ett brett skydd mot flera händelser. Vi kommer här att nämna de händelser som en halvförsäkring från Vardia täcker.

  • Brand som uppstår till följd av kortslutning i husvagnens elkablar, explosion, åska eller liknande.
  • Glas som går sönder till följd av stenskott eller åverkan oavsett om det gäller vind-, sido- eller bakruta. Detta exkluderar däremot husvagnens lyktglas.
  • Stöld av tillbehör, personlig egendom eller hela husvagnen. Detta omfattar även följdskador. Rätten till ersättning gäller inte egendom som täcks av din husförsäkring eller som är stöldbegärlig och förvaras i husvagnen när du inte är på resa.
  • Räddning som träder in om husvagnen inte längre går att använda. Då medföljer transport till närmsta verkstad eller hemorten.
  • Hamnar du i en tvist efter ett köp eller då du lämnar in husvagnen på reparation ger försäkringen dig rätt till ett juridiskt ombud. Samma gäller om någon kräver dig på skadestånd till följd av en trafikolycka. Ingen ersättning utgör för tvister som gäller väldigt små belopp.
  • Om du inte längre kan fortsätta resan på grund av någon oförutsedd händelse får du en dagsersättning tills felet är avhjälpt. Kompletteras detta med Vardias Assistansförsäkring behöver du inte betala någon självrisk för bärgning.
  • Särskilt skydd innebär att ditt ansvar för vållande av skador i viss utsträckning tas över av försäkringsbolaget. Samma gäller om dina tillhörigheter skadas i samband med övriga ersättningsbara situationer

Helförsäkring

Helförsäkringen innebär ett utökad skydd. Det ger dig ersättning för samma omständigheter som halvförsäkringen men har även följande tillägg.

  • Vagnskada inträffar då själva husvagnen skadas till följd av olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse. Du får du ersättning för de händelser som inte skulle omfattas av en halvförsäkring. Detta gäller däremot inte skada på grund av rost, fukt eller köld.

Vad händer om man inte är överens med Vardia?

Om försäkringstagaren och Vardia inte kommer överens om ersättningen finns det fyra vägar att gå. Den första är att vända sig till Vardias överprövningsnämnd där de själva gör en ny bedömning. Den andra är att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) som gör en oberoende prövning. Den tredje är att vända sig till konsumenternas försäkringsbyrå. Den fjärde, och slutgiltiga, är att på egen bekostnad vända sig till allmän domstol och där