Home » Trafikförsäkring till husvagn

Trafikförsäkring till husvagn

I Sverige är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring för ett motorfordon som framförs på vägarna och är registrerat i vägtrafikregistret. Ansvaret att vara försäkrad ligger hos innehavaren av fordonet och kvarstår så länge fordonet inte är avregistrerat eller avställt. Anledningen till att vi har detta system är att fordon helt enkelt är inblandade i så många olyckor att det vore ekonomiskt ohållbart om det inte fanns ett gemensamt ansvar att täcka kostnaderna.

Denna grundläggande trafikförsäkring ger endast skydd för personskador på de personer som befinner sig i de inblandade fordonen eller övriga drabbade samt sakskador som orsakas av den bil som innehar trafikförsäkringen. Den ger med andra ord inga skydd för skador på det egna fordonet. För den som vill gardera sig mot skador på det egna fordonet finns alternativet att utöka trafikförsäkringen till en helförsäkring som då ger avsevärt större trygghet.

Gäller detta även husvagnen?

Den obligatoriska trafikförsäkringen ersätter endast skador som din husvagn orsakar andra vid exempelvis krock. Det betyder att de inte ger dig som innehavare av en husvagn någon täckning alls för eventuella kostnader. Hamnar du i en krock där såväl din egen husvagn som någon annans fordon skadas, är det endast det andra fordonet som får ersättning för skador. Reparationer på din husvagn måste betalas ur din egen ficka. Trafikförsäkringen ger dig alltså inga fördelar i ditt husvagnsägande.

Hur kan trafikförsäkringen kompletteras att omfatta husvagnen?

Enklast är att teckna en särskild försäkring för husvagnen, en husvagnsförsäkring. Då omfattas inte bara skador på din husvagn vid eventuell krock utan även skador som uppstår vid inbrott eller olyckshändelse samt ofta även vid stöld av egendom som förvaras i husvagnen.

  • Halvförsäkring ger dig ett grundläggande skydd som vanligtvis täcker händelser som du själv inte haft någon del i. Exempel på detta är inbrott i husvagnen, skador till följd av oförutsedda naturhändelse eller spruckna rutor. Det gör att du kan få ersättning för såväl själva åverkan på husvagnen som den förlust av ägodelar som du kan ha drabbats av.
  • Helförsäkring brukar omfatta allt i en halvförsäkringen med vissa extra tillägg. Exempelvis kan du då även få ersättning vid det fall att du vid framförandet av ditt fordon krockar med någon annan så att din egen husvagn skadas. Det tillför helt enkelt den aspekten att du garanteras ersättning för händelser som annars skulle falla inom ditt eget ansvar.

Vad är viktigt att komma ihåg?

Trafikförsäkringen ger dig ingen trygghet i frågor som gäller din husvagn. Denna försäkring är först och främst till för att täcka människors sjukvårdskostnader och de egendomsskador som drabbar andra än försäkringsinnehavaren. Som ägare av husvagn är det därför i det egna intresset att granska utbudet för särskilda försäkringar. Har man valt att investera i en husvagn kan en förhållandevis låg premie säkerställa att inte hela husvagnsprojektet blir misslyckat. Det kan löna sig att jämföra flera försäkringsbolag innan man väljer att teckna upp sig. Eftersom försäkringsbranschen numera är under hård konkurrens finns det mycket för konsumenter att hämta. Då villkoren är det som i slutändan styr är det viktigt att inte stirra sig blind på priset utan istället säkerställa att man får en försäkring som täcker de egna behoven.