Home » Tjänstevikt, maxlast och totalvikt

Tjänstevikt, maxlast och totalvikt

Specialerbjudande på Husvagnsförsäkring från Moderna försäkringar

Inför semesterstarten blir en av de viktigaste åtgärderna att lasta vagnen med alla de små och stora detaljer som familjens behov kräver. Men innan vi går in på vad man packar och hur man får packningen att hålla sig på plats bör vi veta vad den svenska lagen säger om husvagnens vikter.

I samband med hur man väljer den rätta typen av husvagn nämnde vi begreppet totalvikt. Den kan definieras som det totala antal kilo vagnen tillåts väga inklusive den egna vagnvikten och lasten som stoppas in i lådor, skåp, garderober osv. Men låt oss börja från andra hållet. När vagnen rullar ut från fabriken är den som ett skal, tom på allt utom sin egen inredning. Innan den används måste den först besiktigas hos Svensk Bilprovning, och vid denna besiktning måste hela standardutrustningen vara på plats: kylskåp, värmeanläggning, batteri, eventuell laddare osv. Dessutom skall en fylld 6 kg gasolflaska vara monterad och en tom vattenbehållare medföras. I detta basutrustade skick vägs vagnen och den s k tjäns-tevikten fastställs.

Nästa fråga blir: hur mycket får vagnen lastas? För att visa hur man räknar gör vi ett exempel. Låt oss utgå ifrån att tjänstevikten blev 1000 kg och att vagnen är 5 meter lång och 2 meter bred. För att beräkna den maximala lastmöjligheten (maxlasten) räknar Svensk Bilprovning ihop dels 1000 kg ”i botten”, dels tio kg per kvadratmeter vagnsyta, i detta fallet 5×2 = 10 kvm x 10 = 100 kg. Vagnen får alltså lastas med totalt 200 kg, och dessa läggs till tjänsteviktens 1000 kg för att få fram totalvikten.

Framför oss har vi därför en vagn med totalvikten 1200 kg. Ett sista kontrollmoment kvarstår innan vagnen kan godkännas ur viktsynpunkt: hjulaxel och däck måste vara godkända för minst 1200 kg. Men eftersom konstruktören med största sannolikhet kände till de villkor vi här redogjort för sitter anpassad axel och däck med rätt bärighet på vagnen.