Home » Plan uppställning av husvagn i våg

Plan uppställning av husvagn i våg

Specialerbjudande på Husvagnsförsäkring från Moderna försäkringar

För att husvagnen skall fungera tillfredsställande bör den stå plant, eller i våg, som man brukar säga. Detta är ofta ett problem eftersom många campingplatser är minst av allt jämna. Skall man döma av hur många vagnar som ställts upp i de mest besynnerliga lutningar åt olika håll är det många vagnägare som inte upplever problemet som särskilt stort. Och ändå måste de märka en rad trista konsekvenser av sin brist på noggrannhet: de kan inte tömma diskhon på använt vatten, fyllda glas spiller över, kokkärlen glider på spisen, kylskåpet fungerar inte som det skall, man tvingas sova i lutande ställning osv. Antagligen har vagnägaren inte tänkt på att alla dessa händelser och förhållanden beror just på att vagnen inte står plant, eller också vill han/hon inte avslöja sin brist på skicklighet att hantera vagnen genom att ställa den tillrätta. I själva verket är en dålig uppställd husvagn bevis på en ännu större oskicklighet.

Att ställa vagnen i våg är oftast mycket lättare än vad man tror. En husbil kräver att alla fyra hjulen står plant och för en husvagn räcker det med att två punkter, de två hjulen är i nivå med varandra. Den längsgående inställningen ordnar man med hjälp av stödhjul och stödben efter att vagnen kopplats av. När man alltså funnit sin uppställningsplats kör man bil och vagn på plats. Med hjälp av ett litet vattenpass mot någon horisontellt jämn kant, t ex framfönstret, märker man snabbt om nivån mellan hjulen är ojämn, och då kan man kanske flytta vagnen några decimeter med bilen, lägga en eller ett par träbitar under ett av hjulen och på så sätt få vagnen plan. Ibland kan man behöva gräva ett hål i marken, men det kan ge problem när man skall iväg. Efter att de två vagnhjulen står jämnt hakas vagnen av bilen och vagnen ställs i våg även i sin längsgående riktning med hjälp av det vevbara sötdhjulet, varefter stödbenen vevas ned. Den bästa inställningen i denna riktning får man, om man först fastställer vågläget med stödhjulet, sänker detta något och vevar ned de bakre stödbenen till marken. När man sedan vevar upp stödhjulet igen spänns de bakre stödbenen något, de främre vevas ned och man får en väl fixerad vagn. Lämpliga vagntillbehör att skaffa före avfärden är alltså dels ett litet vattenpass, dels några olika tjocka träbitar.