Home » Lasta en husvagn

Lasta en husvagn

Sifferexemplet från viktberäkningen representerar en mycket vanlig typ av husvagn, så låt oss använda oss av det även i fortsättningen. Innan personliga tillhörigheter stuvas i vagnen finns antagligen redan ett antal ytterligare husvagnsprylar på plats. Som exempel kan nämnas spoltoalett, kanske en extra gasolflaska, förtält med ställning m m. Att dessa komponenter stjäl vikt är ganska självklart – en vattenfylld spoltoalett väger mellan 15 och 20 kg. De 200 kg som vagnen fick lastas med sjunker snabbt och kan i många fall nästan halveras, innan det är dags för övrig last. Men trots allt kan vi ge ett lugnande besked: överlastar man inte vagnen med travar av konservburkar, rader av extra vattendunkar och ett helt träd-gårdsmöblemang brukar lastmarginalen hålla utan större problem.

Då är det viktigare att se upp med var man placerar de tyngre föremålen. Huvudregeln säger att de skall förvaras så lågt och så nära vagnens mitt som möjligt. En planlösning med köksbänk/toalettrum/garderob placerade längs en långsida i mitten är ur denna synpunkt idealisk eftersom dessa tunga pjäser därmed ligger nära vagnaxeln och balanserar över den. För husvagnar med kök och toalettrum i främre delen av vagnen uppstår inga större problem med lastningen, medan situationen kan bli den omvända om dessa kiloslukande enheter sitter längst bak – då gäller det att plocka in ett minimum av saker t ex i köksskåpen. Ytterst få modeller, om ens någon, finns dock att köpa idag med denna sistnämnda planering.

Rent allmänt kan sägas att alla husvagnar är konstruerade för en jämn belastning genom hela vagnen, med tyngre saker för placering lågt mot mitten och lättare högt utåt gavlarna. Lägger man t ex hela förtältet med ställning i en bakre sänglåda måste man lägga någon motsvarande vikt fram, gärna diagonalt mot den bakre tält-sänglådan. Likaså bör man tänka på att ett förråd av konservburkar väger en hel del och alltså bör hamna långt ned i köksbänkens stuvningsutrymmen, medan mer skrymmande men lättare packning kan placeras i de övre skåpen. Den bärbara TV:n, trädgårdsmöblerna och utegrillen får ofta plats i toalettrummet, där de ligger som balans mot den ofta fullpackade köksbänken på vagnens andra sida – jämn fördelning i sidled är också en klar fördel. Med ovanstående resonemang är det väl också självklart att överskåpen, främst de bakre, bör belastas så lite som möjligt.

Att få packningen stadig

Sedan man beslutat hur packningen skall fördelas i vagnen är det viktigt att få den att ligga stadig under färd. En vattendunk med tio liter vatten i väger drygt tio kg och det krävs rejäla doningar för att hålla den på plats vid en inbromsning. Ett föremåls rörelseenergi ökar nämligen med kvadraten på sin hastighet, och fyrdubblas alltså när hastigheten fördubblas – och motsvarande bromskraft behövs för att hålla den kvar vid en inbromsning. Är vattendunken inte ordentligt fixerad kan den komma loss när vagnen bromsas hastigt och åstadkomma stor skadegörelse.

Med sunda förnuftets hjälp undviker man lätt sådana missöden. För tyngre föremål placerade bakom en vägg i vagnens körriktning räcker ett enkelt elastiskt band, medan ett kraftigare band krävs vid placering framför en vägg – titta alltså efter hur t ex toalettrumsskåpet sitter och planera dess innehåll därefter. Att skåp- och garderobsdörrar har rejäla spärrar torde vara en självklarhet idag, men däremot är det inte lika självklart att packa utrymmena på rätt sätt. Här säger en nyttig regel: bättre ett fullpackat skåp än två halvtomma – därmed undviker man att packningen flyger omkring.

De flesta köksskåp rymmer åtskilligt, men saknar nästan helt uppdelade innerväggar. Lösningen här kan vara att inreda skåpen med en rad små lådor av kartong eller plast, vilka sedan fylls med de köksföremål och råvaror som behövs. Efterhand som lådorna töms packas innehållet samman i allt färre lådor, men hela tiden så att inget tomutrymme uppstår. När man gjort inköp kan man breda ut sig igen i de tidigare tömda lådorna och får på så sätt en praktisk ”dragspels”-variant.

Ordentliga spärrlås är alltså A och O i en husvagn, och inte minst gäller detta överskåpen. Luckorna för dem skall dessutom vara topphängda (troligen standard överallt idag) så att deras egen vikt hjälper till att hålla dem kvar på plats. Än en gång: ingen tung packning i överskåpen! Inte t ex radioapparater och musikanläggning, som dessutom är ömtåliga. Bäst är långt ned i vagnen, helst inpackade i mjukt hölje i en sittbänk.

Bland de bästa hjälpmedlen man kan ha i en husvagn är vanliga fjädrande klädnypor. I köksbänken hjälper de till att hålla t ex öppnade mjölkpaket tillslutna, i garderoben fixerar de upphängda långbyxor på galgstången under färd. Men de är nyttiga även när man fått husvagnen på plats: saknar man rullgardiner håller klämmorna ihop fönstergardinerna, förutom att de tjänar sitt ursprungliga syfte, att fästa tvätten vid tvättlinan.