Home » Laga mat i husvagn

Laga mat i husvagn

För att laga mat i en husvagn krävs inte någon speciell skicklighet – däremot har man nytta av en viss organisationstalang. Vidare blir man tvungen att s a s gå baklänges i tiden och åter börja utnyttja den idag i de flesta hem försvunna gasen som energikälla. De som har gas hemma känner väl till skillnaderna i snabbhet mellan uppvärmning på en gasspis och en elplatta. Organisationstalangen får man användning för när det gäller att klara familjens behov på två gasollågor istället för de oftast fyra elplattor som finns hemma. På en del husvagnsspisar finns idag tre plattor, men för det mesta blir en av dem oanvändbar genom att den sitter för nära de två övriga. I riktigt dyra vagnar återfinner man även spisar i kombination med ugn, och i enstaka fall även en elektrisk platta (vilken förutsätter 220V-ström).

Men för det mesta består förutsättningen för matlagning av två gasollågor, vilket oftast är tillräckligt. Mat som inte förstörs av att hållas varm bör tillagas först, och grönsaker som har samma koktid kan blandas istället för att tillagas var för sig. Bra idé är att skaffa en tryckkokare och i den koka olika mat i olika behållare – det tar kortare tid och sparar därför gasol.

En vanlig anledning till kritik av dagens husvagnar är bristen på eller dåligt planerade arbetsytor. Dels är de ofta för små, dels sitter de fel ur arbetssynpunkt. Dels bör en arbetsyta kunna tjäna som avställning för en stekpanna och alltså vara minst 30 centimeter bred, dels bör fabrikanterna sträva efter att sätta köksfunktionerna i ”turordning” i köksbänken; först spis, sedan arbetsyta och slutligen diskho, räknat från vänster eftersom flertalet människor är högerhänta och arbetar bekvämast åt höger. Detta med ”turordningen” kan förvisso bli problem i många vagnar till följd av t ex en nödvändig kylskåpsplacering för att undvika ett hjulhus under köksbänken, men finns valfriheten bör man sträva efter rätt ordning. Att arbetsytorna skall vara av hårt material, laminat eller rostfritt är givetvis en självklarhet, och något annat förekommer inte heller i dagens husvagnar.

När det gäller vilka tillagningskärl som skall medföras får den personliga smaken avgöra. Författaren med familj föredrar en sats om tre kastruller med en stekpanna som lock, med ett gemensamt handtag. Därutöver finns en tryckkokare och en gryta. Mer utrustning upplever vi inte som nödvändig och den tar också mycket litet utrymme. Dessutom har vi alltmer övergått till att laga maten utanför vagnen.