Home » Köra husvagn på vintern

Köra husvagn på vintern

Så några ord om vinterkörning. Räkna med kortare dags etapper än under sommaren I Visserligen är trafiken glesare – om ni inte skall till dala- eller jämtlandsfjällen under skollovstider. Men husvagnskörning på vintern kräver mer uppmärksamhet och väglaget är ofta ett helt annat än vad man är van vid.

Skall ni ut på vägar som kan befaras vara halkiga – ring gärna först och kontrollera. Campingplatsen kan ge tips liksom den lokala polisen längs vägen. Är det verkligt halt: undvik om möjligt att köra! Vänta en dag eller två tills det blir sandat eller saltat. För det var ju på semester ni skulle och inte till ett sjukhus!

Snömodd kan frysa

Väl på plats är det dags för skidåkning, slalom, promenader eller utfärder – allt beror på ålder, smak och intressen. Några praktiska råd bara innan ni ställer vagnen på plats: rulla om möjligt upp hjulen på ett par bräder och lägg rejäla klossar under stödbenen. Ni kommer att vara tacksamma för det när ni skall iväg.

Försök också att låta elledningen hänga i luften och inte ligga på marken från elplint till vagn – med ett par dagars omväxlande tö och kyla kommer den att vara fast-frusen när det är dags att packa och resa. Samma sak gäller löst fotsteg. I tö sjunker det genom snömodden, slår kyla till fryser det fast. Lyft på fotsteget emellanåt så behöver ni inte ta till spett på avresedagen.

Gardera för slocknad panna

Risken för frysning inne i vagnen är ännu viktigare. Åker ni bort på en dagstur kan värmen slockna under tiden. Blir det sedan en rejäl köldknäpp innan ni kommer tillbaka kan t ex flaskor och mjölkförpackningar frysa sönder.

Slocknar pannan medan ni bor i vagnen, och inte går att få igång på kanske ett dygn, måste man kunna pälsa på sig för att klara en kall natt. Ta med rejäla kläder så ni kan hålla värmen även i sängläge. Tänk överhuvudtaget på att det är ett annat boende ni provar på än det ni kanske är vana vid.

(Översättarens anm: Alla svenska husvagnar är idag anpassade till åretrunt-bruk. Om svensk vintercamping kan läsas i många olika sammanhang – den följande texten utgör en direkt och obearbetad översättning av en engelsmans syn på husvagnsliv under den kalla årstiden).

Förutsatt att husvagnen är lämpad för vinterbruk kan man ha verklig glädje av den även under riktiga vinterförhållanden. En kraftig isolering i karossen rekommenderas, men den är inte nödvändig. Jag har bott i en husvagn med enkelfönster i temperaturer ned till -10° och använt 25 mm tjocka frigolitskivor lagda över fönstrens utsida för att förhindra värmeförlust under natten. Vid ett tillfälle, när jag missbedömde hur mycket gasol jag hade kvar i flaskorna, tog gasolen slut mitt i natten och värmen uteblev. När jag vaknade på morgonen var mjölken i kylskåpet den enda vätska i husvagnen som inte frusit. Kylskåpets isolering hade förhindrat den intensiva kylan att tränga in.

Men med god isolering, dubbelfönster och en effektiv gasolvärme kan en husvagn användas som en bekväm bostad för vintersport. Alla vattenledningar och -tankar måste finnas inom vagnens väggar och vissa försiktighetsåtgärder måste vidtagas. I hårt snöväder är det viktigt att man inte låter snödrivor byggas upp under husvagnen eftersom det kan täppa igen de låga ventilerna. Dessutom leder en del gasolapparater ut under golvet, och om avgasen stängs in där av en kompakt snövägg leds den in i husvagnen igen.

Om husvagnen ställs upp innan vintern börjar, eller under en tövädersperiod, bör man vara extra försiktig. Var säker på att marken inte är mjuk, och om den är det, bör man ställa husvagnshjulen och stödbenen på flata stenar. Stödben som ställts i lera som fryser sitter fast som i betong och måste tas loss med hammare och mejsel. Detsamma gäller förtältets golvstycke, och det bör lyftas varje gång.

Om man ansluter husvagnen till en elstolpe, bör man se till att matarkabeln inte fryser fast i snön. På min första vinterutflykt kunde jag inte förstå varför alla erfarna vintercampare dagligen drog sina elektriska kablar genom händerna för att spåra varje kabel från husvagnen till eluttaget. När det var dags för mig att lämna campingplatsen, och jag försökte lyfta min kabel, upptäckte jag att den frusit fast i snön, och jag fick överge den.

Experter på vintercamping bedömer husvagnens kvalitet efter den mängd istappar den samlar på sig och som hänger ned från taket. När solen smälter snön på husvagnstaket droppar vatten ned längs sidorna för att omedelbart frysa igen på den skuggiga sidan. Men om väggisoleringen är dålig tränger värme ut, och då kan vattnet rinna ned till marken, och inga istappar bildas. Så den bästa husvagnen kan vara den som ser kallast ut för en nybörjare!