Home » Kök och matlagning

Kök och matlagning

Köket är husvagnens hjärta liksom hemma i den permanenta bostaden. När det gäller köksutformningen går de nationella skillnaderna igen på olika typer av utrustning och utformning. I England är det t ex omöjligt att sälja en husvagn utan en grill, medan sådana saknas nästan helt i övriga europeiska vagnar och inte förekommer alls i Sverige. Likaså är diskhoarna nästan alltid runda i England, medan de är fyrkantiga i Sverige och på kontinenten.

Från början var köksbänken i husvagnen tämligen spartanskt utformad, med ett löstagbart enkelt gasolkök och en diskho av plast. Här, liksom på många andra håll, kan Sverige sägas ha lett utvecklingen mot högre standard. Idag är köksbänkens ovandel nästan uteslutande utformad som en rostfri enhet, där gasollågorna finns nedsänkta i ena ändan och diskhon i den andra. Den fortsatta utvecklingen, åtminstone i dyrare vagnar, går mot fler gasollågor än två, kombinerade med ugn, något som redan förekommer allmänt i t ex USA.

Köksdetaljer, råvaror etc förvaras i omedelbar anslutning till köket, antingen i skåp ovanför köksbänken, eller i skåp/lådor i själva bänken. Dessa senare brukar uppta ungefär halva köksbänkens utrymme medan andra halvan fylls av kylskåpet. När denna viktiga ”förvaringsmöbel” för färskvaror dök upp på 60-talet var dess packrymd ca 30 liter och mycket opraktiskt att använda – man fick t ex krypa på knä och föra in brinnande tändstickor på långa stänger för att få skåpet i funktion. Efterhand har gasolen, som de tidigare skåpen drevs med som enda möjlighet, kompletterats med såväl 220V- som 6/12V-drift, och vidare har rymden ökat till den idag vanliga storleken ca 60 liter. Morgondagens kylskåp rymmer över 100 liter-finns redan i många vagnar.

Hur köksbänken placeras i vagnen avgörs till stor del av vagnens övriga planering, eller snarare: sittgruppernas och köksbänkens placering bestämmer vagnens karaktär och användningsområde. En populär vagntyp har t ex köksbänken på gaveln, fram eller bak, och därutöver en enda stor sitt/sovgrupp i vagnens andra ända. Denna vagntyp är främst tänkt för enbart två vuxna. Problemet med köksbänk på gaveln är en lägre och därmed ryggpåfrestande arbetshöjd, eftersom man gärna vill ha ett rejält fönster över bänken.

Den i Sverige och på kontinenten vanligaste placeringen av köksbänken är annars på ena långsidan, mellan främre och bakre sittgruppen. Med denna placering kan bänken byggas i rätt arbetshöjd och vagnen blir dessutom lättare att ”väga av” viktmässigt, eftersom den tunga bänken som är försedd med rostfritt och kylskåp sitter nästan mitt över hjulaxeln.

Köksventilationen kräver några extra ord. Efter att från början inte ha funnits alls utvecklades den under 70-talet dels genom att öppningsbara fönster placerades över köksbänkarna (på långsideskök dock små fönster), dels till verkligt sofistikerade lösningar med motordrivna köks-fläktar. Om den idén är vettig ur vikts- och kostnadssynpunkt får framtiden utvisa.