Home » Helförsäkring till husvagn

Helförsäkring till husvagn

Helförsäkring utgör den mest fullständiga av de försäkringstyper som finns tillgängliga för husvagnsägare. Väljer man att skaffa en sådan har man även tagit beslutet att fullt ut värna om sin husvagn. Då många endast har halvförsäkring kan det vara av vikt att först skriva något om denna försäkringstyp. För att belysa skillnaderna mellan hel- och halvförsäkring kan vi först nämna några huvuddrag hos de båda försäkringstyperna.

  • Halvförsäkring ger dig ett grundläggande skydd som vanligtvis täcker händelser som du själv inte haft någon del i. Exempel på detta är inbrott i husvagnen, skador till följd av oförutsedda naturhändelse eller spruckna rutor. Det gör att du kan få ersättning för såväl själva åverkan på husvagnen som den förlust av ägodelar som du kan ha drabbats av.
  • Helförsäkring brukar omfatta allt i en halvförsäkringen med vissa extra tillägg. Exempelvis kan du då även få ersättning vid det fall att du vid framförandet av ditt fordon krockar med någon annan så att din egen husvagn skadas. Det tillför helt enkelt den aspekten att du garanteras ersättning för händelser som annars skulle falla inom ditt eget ansvar.

Vad får man med en helförsäkring?

I viss utsträckning kan vad man får med en helförsäkring variera mellan försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att granska deras utbud innan man tar ställning till vem man vill anlita. Men generellt sätt finns några saker som ofta är gemensamma. Nedan nämner vi de mest väsentliga situationerna som täcks inom ramen för en helförsäkring.

  • Om du under resan drabbas av driftstopp har du ofta rätten att få passagerare och husvagn transporterade hem eller till närmsta verkstad. Påverkar det resan finns ofta även möjligheten att få en dagsersättning tills problemen är avhjälpta.
  • Hamnar du i en konflikt om vem som bär ansvaret i en olycka ger rättsskyddet dig rätt till att bli representerad av ett juridiskt ombud. Hamnar du i domstol på grund av en skadeståndstvist ersätts även dina omkostnader om det visar sig att du blir ersättningsskyldig.
  • Hur man än ser på saken finns alltid risken att husvagnen skadas till följd av krock under färd eller av åverkan när den står parkerad på en camping. Oavsett eventuell olyckshändelse så får du ett fullgott skydd som ersätter de kostnader som uppstår.
  • Blir hela husvagnen stulen eller försvinner några tillbehör får du ersättning för dina förluster. Det är inte ovanligt att priset uppskattas efter en likvärdig husvagn med viss procentuell prisökning.
  • Gör någon inbrott i din husvagn med följden att din personliga egendom blir stulen ersätter försäkringen detta. Viktigt att ha i åtanke är att stöldbegärlig egendom kan vara undantagen i villkoren. Sådan egendom kan kräva särskilda försäkringar eller en förvaring som överensstämmer med de krav som finns i försäkringsvillkoren.
  • Drabbas din husvagn av skador på grund av helt oförutsedda händelser så som brand eller vattenläckage finns även stora möjligheter att få ersättning för detta.

Vill du ha ett heltäckande skydd är helförsäkring det du bör överväga som husvagnsförsäkring. Då står du aldrig utan hjälp vid oförutsedda händelser. Inte heller behöver du oroa dig för att dina övriga försäkringar, så som hem- och trafikförsäkring, inte täcker de omständigheter du finner dig själv i.