Home » Halvförsäkring till husvagn

Halvförsäkring till husvagn

Har man väl köpt sin husvagn och kommit till den punkten då man överväger om man behöver särskild husvagnsförsäkring finns det några ytterligare saker att ta ställning till. Om man väljer att försäkra sin husvagn har man, utöver det stora utbudet av försäkringsbolag man kan välja, två alternativ: hel- eller halvförsäkring. Dessa fyller båda i stort sett samma funktion men i olika utsträckningar. För att snabbt greppa vad skillnaderna är kan vi nämna några av huvuddragen hos dessa försäkringstyper.

  • Halvförsäkring ger dig ett grundläggande skydd som vanligtvis täcker händelser som du själv inte haft någon del i. Exempel på detta är inbrott i husvagnen, skador till följd av oförutsedda naturhändelse eller spruckna rutor. Det gör att du kan få ersättning för såväl själva åverkan på husvagnen som den förlust av ägodelar som du kan ha drabbats av.
  • Helförsäkring brukar omfatta allt i en halvförsäkringen med vissa extra tillägg. Exempelvis kan du då även få ersättning vid det fall att du vid framförandet av ditt fordon krockar med någon annan så att din egen husvagn skadas. Det tillför helt enkelt den aspekten att du garanteras ersättning för händelser som annars skulle falla inom ditt eget ansvar.

När bör man välja halvförsäkring?

Det första man gör när man planerar att skaffa en försäkring är antagligen att granska priset och utbudet hos de olika försäkringsbolagen. Här är det viktigt att inte glömma bort villkoren eftersom de är vad som i detalj avgör under vilka omständigheter du är berättigad ersättning. Är man inte uppmärksam kan det visa sig att situationen man befinner sig i råkar vara undantagen från försäkringen. När man väl har tagit ställning till vem man vill försäkra sin husvagn hos väcks frågan om hel- eller halvförsäkring. Om du har en relativt sett billig husvagn, eller känner att du själv kan ersätta alla skador som kan uppstå på den finns det skäl att överväga halvförsäkring. Som en enkel skiss kan vi nämna följande för- och nackdelar.

  • Fördelar är att du får en lägre premie med en årskostnad som kan vara drastiskt mycket lägre än den för helförsäkringen. Lika så kan även självrisken vara lägre.
  • Nackdelar är att försäkringen inte täcker samtliga skador som kan uppstå på en husvagn. Exempel på saker som inte täcks är skador vid krock eller vattenläckage till följd av dåliga ledningar.

Känner man att man inte förvarar något av egentligt värde i husvagnen går det så klart att överväga om man överhuvudtaget behöver någon särskild husvagnsförsäkring. Viktigt att komma ihåg är att man då står utan den ansvarsförsäkring som kan medfölja husvagnsförsäkringar. Om man vid, exempelvis, uppställning av sin husvagn orsakar skada på någon annans egendom kan det hända sig att man då blir tvungen att ersätta ägaren ur egen ficka. Därför är det viktigt att inte bara ha sin egen husvagn i åtanke när man överväger försäkringar.

Oavsett vad du väljer så lönar dig sig att noggrant balansera för- och nackdelar, pris, villkor och försäkringsbolag. Eftersom man försäkrar sig för framtiden är det viktigt att noggrant överväga vilka omständigheter man kan tänka befinna sig i. Utlandsresa eller Sverigesemester? Allt kommer med sina unika krav.