Jämför Husvagnsförsäkring

Om du äger eller funderar på att köpa en husvagn, husbil eller liknande, är det viktigt att se till att du tecknar den bästa försäkringen för att ha skydd mot en mängd olika eventualiteter.

Att välja husvagnsförsäkring behöver inte vara svårt, läs vår lista över försäkringsbolag för att hjälpa dig att hitta en som passar dig för att möta dina krav och ge dig sinnesfrid i processen att jämför husvagnsförsäkring.

Volvo med husvagn

Varför behöver jag husvagnsörsäkring?

Som med alla andra fordon på vägarna, måste du se till att du har skydd på plats för din husvagn eller husbil att följa svenska lagar och regler.

Skulle du vara inblandad i en olycka där du skadar en annan bil, kan du bli ansvarig för kostnaderna för reparation och ersättning. Likaså om din husvagn är skadad i processen, så du måste betala räkningen för reparation eller utbyte.

Husvagnsförsäkring kan hjälpa i denna situation, eftersom det ger ekonomiska ersättning i händelse av sådana olyckor, vilket ger dig sinnesfrid och sparar pengar.

När man är ute på vägarna är det viktigt att vara försäkrad. Hamnar man i en olycka garanterar det att inte alla kostnader för skador på egen och annans egendom måste täckas direkt ur egen ficka. Viktigt att tänka på är däremot att bilens vanliga försäkring oftast bara ersätter skador som din husvagn orsakar andra vid exempelvis krock. Det betyder att du inte kan förvänta dig ersättning för skador eller olyckor som drabbar din egen husvagn. På grund av detta bör bilens försäkring kompletteras med en särskild husvagnsförsäkring.

När behövs en särskild husvagnsförsäkring?

Tänk dig att du har gått igenom hela processen för att ställa upp husvagnen. När allt väl är klart går du på en promenad för att ta en titt runt och kanske hitta något att äta. När du kommer tillbaka märker du att en dörr är uppbruten och saker blivit stulna. Det visar sig att campingen har friskrivit sig från ansvar och att din hemförsäkring inte ens täcker den gamla bärbara datorn som du hade med dig. Här hade en husvagnsförsäkring sparat dig mycket bekymmer.

Vad blir enklare med en husvagnsförsäkring?

För det första vet du att du alltid kan vända dig till ditt försäkringsbolag för händelser som relaterar till husvagnen. Du behöver inte fundera på om det är en fråga för din hem-, bil-, eller personförsäkring. Inte behöver du heller ta ställning till om händelsen omfattas av någon annans försäkring.

Vilka typer av husvagnsförsäkring finns det?

De flesta försäkringsbolag har sina egna lösningar, men ett antal gemensamma drag brukar finnas. Generellt sett finns två försäkringsnivåer: hel- och halvförsäkring. Gemensamt är att det oftast finns en självrisk som utgår när försäkringen träder in. Den står vanligtvis i relation till kostnaden för den händelse som har inträffat. På senare tid har många bolag börjat erbjuda självriskeliminering som tillägg eller under förutsättningen att du köper ett säkerhetssystem samtidigt som du tecknar försäkringen. Med en sådan tjänst behöver du inte betala någon självrisk alls. Vi ska nu titta närmare på några allmänna drag hos de två generella försäkringstyperna.

  • Halvförsäkring ger dig ett grundläggande skydd som vanligtvis täcker händelser som du själv inte haft någon del i. Exempel på detta är inbrott i husvagnen, skador till följd av oförutsedda naturhändelse eller spruckna rutor. Det gör att du kan få ersättning för såväl själva åverkan på husvagnen som den förlust av ägodelar som du kan ha drabbats av.
  • Helförsäkring brukar omfatta allt i en halvförsäkringen med vissa extra tillägg. Exempelvis kan du då även få ersättning vid det fall att du vid framförandet av ditt fordon krockar med någon annan så att din egen husvagn skadas. Det tillför helt enkelt den aspekten att du garanteras ersättning för händelser som annars skulle falla inom ditt eget ansvar.

Behövs något mer?

Denna fråga är svårt att ge något allmänt svar på. Man måste alltid fundera på vilka behov man har. Reser du ofta utomlands? Då är det i ditt intresse att kontrollera såväl hem- som husvagnsförsäkringen för att se om det eventuellt finns några begränsningar. Exempelvis gäller många försäkringar endast för kortare periodiska vistelser utomlands. Samma gäller om du förvarar stöldbegärlig egendom i din husvagn. Då kan det krävas en ytterligare kompletterande försäkring eller att egendomen förvaras under särskilda former.

Självklart kan man även gynnas av att jämföra de olika försäkringsbolagen. Ofta går det att få samma villkor till bättre pris om man är villig att göra bakgrundsarbetet. Det är däremot inte säkert att priset alltid är ett mått på kvalitet. Därför är det villkoren som i slutändan är viktigast.